Wat is een buitenlands belastingplichtige?

januari 16, 2010 at 3:19 Administrator

buitenlands belastingplichtige: u bent buitenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon bent die niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen geniet.

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting | Tips

Tags: , ,

Wat is een binnenlands belastingplichtige?

januari 16, 2010 at 3:17 Administrator

binnenlands belastingplichtige: u bent binnenlands belastingplichtige als u een natuurlijk persoon bent die in Nederland woont.

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting | Tips

Tags: ,

Wat is een belastingplichtige?

januari 16, 2010 at 3:09 Administrator

belastingplichtige (ook wel: schuldenaar of rechtenplichtige): het rechtssubject waarvan de verschuldigde belasting wordt geheven.

Veelal worden in de onderscheidenlijke belastingwetten natuurlijke personen en rechtspersonen als belastingplichtige aangewezen. In sommige belastingwetten, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, onderscheidt men ook nog binnenlandse belastingplichtigen en buitenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn veelal voor een beperktere hoeveelheid inkomensbronnen aan de heffing onderworpen.

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting

Tags: , ,

Wat is ouderenkorting?

januari 16, 2010 at 2:57 Administrator

Een belastingplichtige heeft recht op de ouderenkorting als hij op 31 december 2008 65 jaar of ouder is en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan €32.234,-.

Na 2008 is er geen recht meer op ouderenkorting.

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting | Tips

Tags: , ,

Wat is kindertoeslag?

januari 16, 2010 at 2:55 Administrator

Naast de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag kent het fiscale systeem vanaf 1 januari 2008 ook de kindertoeslag. Deze vervangt voor gezinnen met een laag inkomen de kinderkorting. De toeslag kan oplopen tot 82 euro per maand. Zelf aanvragen is meestal niet nodig. De belastingdienst signaleert automatisch wie ervoor in aanmerking komen en die gezinnen krijgen uiterlijk 31 december bericht over de hoogte van de toeslag. Het geld wordt overgemaakt op dezelfde rekening als de kinderbijslag. Wie niets heeft gehoord en toch denkt in aanmerking te komen kan een aanvraag indienen via de belastingtelefoon: 0800-0543.

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting | Tips

Tags: , ,

Wat is arbeidskorting?

januari 16, 2010 at 2:51 Administrator

Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende soorten inkomsten heeft:

 • loon
 • winst uit onderneming, of
 • resultaat uit overige werkzaamheden.

De hoogte van de korting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Voor ouderen vanaf 57 jaar geldt een hogere arbeidskorting.

 

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting | Tips

Tags: , ,

Belasting tips 2009

januari 14, 2010 at 11:53 Administrator

Ik ben op zoek naar tips voor de belasting aangifte voor 2009.Deze belastingaangifte tips wil ik hier op deze website neerzetten, zodat iedereen hiervan kan meegenieten. Dus, wanneer je een tip hebt betreffende de belastingaangifte over het jaar 2009 (of 2010), dan graag je reactie hieronder. Denk hierbij aan tips voor o.a.:

 • heffingskorting
 • arbeidskorting
 • kinderopvangtoeslag
 • renteaftrek
 • aftrek voor ziektekosten
 • buitengewone uitgaven

Overige belastingtips zijn ook welkom.

 

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting

Tags: ,

Tips belastingaangifte 2010

januari 14, 2010 at 11:44 Administrator

Ik ben op zoek naar tips voor de belasting aangifte voor 2010.Deze belastingaangifte tips wil ik hier op deze website neerzetten, zodat iedereen hiervan kan meegenieten. Dus, wanneer je een tip hebt betreffende de belastingaangifte over het jaar 2010 (of 2009), dan graag je reactie hieronder. Denk hierbij aan tips voor o.a.:

 • heffingskorting
 • arbeidskorting
 • kinderopvangtoeslag
 • renteaftrek
 • aftrek voor ziektekosten
 • buitengewone uitgaven

Overige belastingtips zijn ook welkom.

 

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting | Tips

Tags: ,