Wat is een belastingplichtige?

januari 16, 2010 at 3:09 Administrator

belastingplichtige (ook wel: schuldenaar of rechtenplichtige): het rechtssubject waarvan de verschuldigde belasting wordt geheven.

Veelal worden in de onderscheidenlijke belastingwetten natuurlijke personen en rechtspersonen als belastingplichtige aangewezen. In sommige belastingwetten, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, onderscheidt men ook nog binnenlandse belastingplichtigen en buitenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn veelal voor een beperktere hoeveelheid inkomensbronnen aan de heffing onderworpen.

Waardeer dit bericht:  

Posted in: Belasting

Tags: , ,

Reactie plaatsen